Blog item

Ziekenhuis dag 9

NLEN
17.20u
We zijn thuis!
5.20pm
We are home!
11.10u
We mogen naar huis! Na de CT scan mogen we in principe naar huis. We zijn vol in de voorbereidingen!
11.10am
We can go home! After the CT scan we can basically go home. We are full in preparation!

11.00u
We hebben een nacht achter de rug zonder pijnmomenten! Niet duidelijk waarom het nu zonder problemen ging. We hebben de sondevoeding later gestart (23.00u ipv 17.00u) om te proberen de maag iets meer rust te geven en de voeding van overdag te verwerken. Maar afgezien van dat de sonde zelf niet goed doorliep en ik die moest verhelpen heeft Gideon daar niets van gemerkt en de hele nacht door kunnen slapen.

We zijn ons verder een beetje voor aan het bereiden om naar huis te gaan. Raar om ineens een ander perspectief te hebben. Marieke heeft alvast het eea opgeruimd op beide kamers om het meeste in iedergeval in de koffers te hebben. Voor het geval dat...

Verder hebben we vanmiddag nog wel een CT scan op de planning. Onze zorg was dat hij dan weer een infuus zou moeten hebben (die er net gister uit was gehaald) en veel contrastvloestof moest drinken. Maar bij navraag en overleg hoeft een infuus niet en de contrastvloeistof kan via de sonde. Dat scheelt heel veel.

 

11.00am
We look back at a night without pain moments! Unclear why it went without a hitch this time. We have started later with the feeding tube (11:00pm instead of 5:00pm) to try to give the stomach a little more time to processing the food of the day. But apart from that the probe itself was not flowing well a few times, Gideon slept through it the whole night.

We are preparing a little to go home. Strange to suddenly have a different perspective. Marieke has already cleared both chambers a bit to have the majority at in the suitcases. Just in case ...

Furthermore, this afternoon we still have a CT scan on the schedule. Our concern was that he would need to have an IV again (which he had just taken out yesterday) and had to drink a lot contrast fluid. But after a talk with the doctors he does not need the IV and contrast can be given via the probe. That is a big relief.