Blog item

Ziekenhuis dag 6

NLEN

20.30u
Het is een goede dag geweest. Niet teveel "vreemde mensen" op de kamer die van alles van Gideon wilden.
Daardoor was er wel ruimte voor visite van een vriendinnetje van Gideon en haar pappa. Om 6u vanmorgen vertelde Gideon al aan de nachtzuster dat Sarah zou komen en vanavond bedankte hij de Here God dat het zo gezellig was met Sarah. 
Net voor het slapen had Gideon zijn eerste ontlasting na de operatie en dat is super positief! De aansluiting naar - en de darmen zelf liggen dus op de goede plek en functioneren naar behoren. Heel bijzonder als je hoort van de chirurg dat ze eigenlijk elk buik-orgaan vast hebben gehad, omgedraaid en teruggeplaatst hebben. 

Nathanael heeft even met een vriend een hapje gegeten in Nijmegen en dat heeft hem goed gedaan. Even ontspanning buiten het ziekenhuis. 

Nu ben ik in het Ronald McDonaldhuis en slaapt Nathanael een nachtje bij Gideon. Zo houden we het echt goed vol, om en om een ''gebroken nachtje''.

We blijven dankbaar voor alles wat zo goed gaat! 

8.30pm
It's been a good day. Not too many "strangers" in the room who wanted anything from Gideon. So there was time for a visit from a friend of Gideon and her dad. 6am this morning Gideon already told the night nurse that Sarah would come this evening and later before bedtime he thanked the Lord that it was so much fun with Sarah.

Just before bed Gideon had his first bowel movement after surgery and that is super positive! The connection to - and the gut itself are in the right place and functioning properly. Especially when you hear from the surgeon that they actually have handled almost every abdominal organ.

Nathanael went out for dinner with a friend and it has done him good. Just relax and beiing outside the hospital. Now I'm at the Ronald McDonald House and Nathanael is sleeping beside Gideon. We alternate where we sleep so we can have a "night off". This way we can handle it pretty well.

We remain grateful that everything is going so well!

11.00u
Volgens mij is het alweer zaterdag. De receptie op de afdeling is dicht en het is een stuk rustiger op de gangen. Ik dacht dat het donderdag was...

Net even lekker over de gang gereden met de rolstoel. Je merkt wel dat hij snel vermoeid is van het rechtop zitten en er even op uit, maar wat geniet hij ervan. En wij ook. Het zal vandaag een wat rustiger zijn met bezoekjes van artsen en doctoren. Even een beetje op adem komen.

11.00am
I think it's Saturday already. The reception down the hall is closed and it's a lot quieter in the corridors. I thought it was Thursday ...

We just went out in the wheelchair. You notice that he is tired quickly of sitting upright and beiing active, but he enjoys it a lot. And we as well. It will be quieter today what with visits from doctors and staff. Now we can take a breath and relax a little.